wp50d14d6c_1b.jpg
wpf7f8bfac_1b.jpg

Strand och offroad fordon för gränsslös mobilitet!

wp85c103d7_1b.jpg
wp07c47106_1b.jpg
wpfda3c7af_1b.jpg

wp5533b116.gif
wpe537866f_1b.jpg
wp5533b116.gif

Under de kommande månaderna kommer vi här att visa hur snabbt och enkelt det är att utrusta rullstolar med cadWeazle’s manuella packet så som cadWeazle Trike. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle.

 

wpd743c9d8_1b.jpg
wpbdb7452f_1b.jpg

wpe3ad5908_1b.jpg

®